<code id="q0jxw"></code>

    1. http://www.ebaoepei.com/959578/964545.html
    2. http://www.ebaoepei.com/433468/251967.html
    3. http://www.ebaoepei.com/582654/986542.html
    4. http://www.ebaoepei.com/788637/647203.html
    5. http://www.ebaoepei.com/494537/386941.html
    6. http://www.ebaoepei.com/567870/364919.html
    7. http://www.ebaoepei.com/512460/437509.html
    8. http://www.ebaoepei.com/756221/908109.html
    9. http://www.ebaoepei.com/805427/276509.html
    10. http://www.ebaoepei.com/124910/8255.html
    11. http://www.ebaoepei.com/170473/512518.html
    12. http://www.ebaoepei.com/46993/710105.html
    13. http://www.ebaoepei.com/893354/781238.html
    14. http://www.ebaoepei.com/220490/339572.html
    15. http://www.ebaoepei.com/950898/231270.html
    16. http://www.ebaoepei.com/576491/435796.html
    17. http://www.ebaoepei.com/110380/35429.html
    18. http://www.ebaoepei.com/939627/538350.html
    19. http://www.ebaoepei.com/498285/101817.html
    20. http://www.ebaoepei.com/7675/238405.html
    21. http://www.ebaoepei.com/40694/554432.html
    22. http://www.ebaoepei.com/912955/67671.html
    23. http://www.ebaoepei.com/702328/693699.html
    24. http://www.ebaoepei.com/286168/822894.html
    25. http://www.ebaoepei.com/292624/26719.html
    26. http://www.ebaoepei.com/359552/307578.html
    27. http://www.ebaoepei.com/38250/316549.html
    28. http://www.ebaoepei.com/536418/622178.html
    29. http://www.ebaoepei.com/934688/54481.html
    30. http://www.ebaoepei.com/826225/813336.html
    31. http://www.ebaoepei.com/797338/43388.html
    32. http://www.ebaoepei.com/516473/95167.html
    33. http://www.ebaoepei.com/137469/768935.html
    34. http://www.ebaoepei.com/271281/613685.html
    35. http://www.ebaoepei.com/339993/4691.html
    36. http://www.ebaoepei.com/652534/284645.html
    37. http://www.ebaoepei.com/992680/690923.html
    38. http://www.ebaoepei.com/129494/665898.html
    39. http://www.ebaoepei.com/694382/198592.html
    40. http://www.ebaoepei.com/743625/441319.html
    41. http://www.ebaoepei.com/71076/342769.html
    42. http://www.ebaoepei.com/164884/250128.html
    43. http://www.ebaoepei.com/828388/88182.html
    44. http://www.ebaoepei.com/15252/357590.html
    45. http://www.ebaoepei.com/913663/285485.html
    46. http://www.ebaoepei.com/440450/621660.html
    47. http://www.ebaoepei.com/633383/715238.html
    48. http://www.ebaoepei.com/509779/789989.html
    49. http://www.ebaoepei.com/741623/117350.html
    50. http://www.ebaoepei.com/547140/311544.html
    51. http://www.ebaoepei.com/981347/324718.html
    52. http://www.ebaoepei.com/193203/696735.html
    53. http://www.ebaoepei.com/12742/469219.html
    54. http://www.ebaoepei.com/977178/510388.html
    55. http://www.ebaoepei.com/39117/122355.html
    56. http://www.ebaoepei.com/696966/49349.html
    57. http://www.ebaoepei.com/896811/272761.html
    58. http://www.ebaoepei.com/89165/753697.html
    59. http://www.ebaoepei.com/420818/89058.html
    60. http://www.ebaoepei.com/66142/569480.html
    61. http://www.ebaoepei.com/716887/992837.html
    62. http://www.ebaoepei.com/754475/2918.html
    63. http://www.ebaoepei.com/376807/74435.html
    64. http://www.ebaoepei.com/522631/897742.html
    65. http://www.ebaoepei.com/35846/63429.html
    66. http://www.ebaoepei.com/942696/545423.html
    67. http://www.ebaoepei.com/448652/984990.html
    68. http://www.ebaoepei.com/486595/89483.html
    69. http://www.ebaoepei.com/888514/780947.html
    70. http://www.ebaoepei.com/655698/547458.html
    71. http://www.ebaoepei.com/6148/92230.html
    72. http://www.ebaoepei.com/893742/752919.html
    73. http://www.ebaoepei.com/66531/491596.html
    74. http://www.ebaoepei.com/7719/795867.html
    75. http://www.ebaoepei.com/192334/66628.html
    76. http://www.ebaoepei.com/913989/322167.html
    77. http://www.ebaoepei.com/884444/260138.html
    78. http://www.ebaoepei.com/202600/449682.html
    79. http://www.ebaoepei.com/883926/903459.html
    80. http://www.ebaoepei.com/609718/88990.html
    81. http://www.ebaoepei.com/724156/938589.html
    82. http://www.ebaoepei.com/390949/959676.html
    83. http://www.ebaoepei.com/369800/971527.html
    84. http://www.ebaoepei.com/5940/50609.html
    85. http://www.ebaoepei.com/887191/362240.html
    86. http://www.ebaoepei.com/483460/148542.html
    87. http://www.ebaoepei.com/773816/987382.html
    88. http://www.ebaoepei.com/852379/711750.html
    89. http://www.ebaoepei.com/944438/93454.html
    90. http://www.ebaoepei.com/453529/667867.html
    91. http://www.ebaoepei.com/474195/11727.html
    92. http://www.ebaoepei.com/706654/309187.html
    93. http://www.ebaoepei.com/721475/163718.html
    94. http://www.ebaoepei.com/2225/209314.html
    95. http://www.ebaoepei.com/455820/186902.html
    96. http://www.ebaoepei.com/836652/951185.html
    97. http://www.ebaoepei.com/644617/594311.html
    98. http://www.ebaoepei.com/518272/926643.html
    99. http://www.ebaoepei.com/321880/5291.html
    100. http://www.ebaoepei.com/636328/239955.html
    101. http://www.ebaoepei.com/414812/789184.html
    102. http://www.ebaoepei.com/915186/3574.html
    103. http://www.ebaoepei.com/235538/965682.html
    104. http://www.ebaoepei.com/59362/306733.html
    105. http://www.ebaoepei.com/273477/776138.html
    106. http://www.ebaoepei.com/277997/491530.html
    107. http://www.ebaoepei.com/35879/345739.html
    108. http://www.ebaoepei.com/48411/21254.html
    109. http://www.ebaoepei.com/350298/791958.html
    110. http://www.ebaoepei.com/638326/336181.html
    111. http://www.ebaoepei.com/364956/966522.html
    112. http://www.ebaoepei.com/446361/693216.html
    113. http://www.ebaoepei.com/764807/140534.html
    114. http://www.ebaoepei.com/3566/704743.html
    115. http://www.ebaoepei.com/369247/63746.html
    116. http://www.ebaoepei.com/241189/810172.html
    117. http://www.ebaoepei.com/546139/405122.html
    118. http://www.ebaoepei.com/414230/88485.html
    119. http://www.ebaoepei.com/311742/752242.html
    120. http://www.ebaoepei.com/626541/712107.html
    121. http://www.ebaoepei.com/105503/513391.html
    122. http://www.ebaoepei.com/35177/604643.html
    123. http://www.ebaoepei.com/127137/758636.html
    124. http://www.ebaoepei.com/721/580330.html
    125. http://www.ebaoepei.com/511199/692376.html
    126. http://www.ebaoepei.com/833294/593116.html
    127. http://www.ebaoepei.com/875241/734806.html
    128. http://www.ebaoepei.com/10318/412517.html
    129. http://www.ebaoepei.com/149514/652819.html
    130. http://www.ebaoepei.com/729223/716466.html
    131. http://www.ebaoepei.com/181129/944983.html
    132. http://www.ebaoepei.com/813439/610166.html
    133. http://www.ebaoepei.com/917671/165237.html
    134. http://www.ebaoepei.com/86065/525919.html
    135. http://www.ebaoepei.com/527537/514520.html
    136. http://www.ebaoepei.com/252167/499571.html
    137. http://www.ebaoepei.com/534771/781692.html
    138. http://www.ebaoepei.com/85224/96490.html
    139. http://www.ebaoepei.com/424178/15533.html
    140. http://www.ebaoepei.com/194398/726699.html
    141. http://www.ebaoepei.com/307544/360110.html
    142. http://www.ebaoepei.com/284649/659731.html
    143. http://www.ebaoepei.com/831230/401279.html
    144. http://www.ebaoepei.com/317393/403475.html
    145. http://www.ebaoepei.com/365924/4187.html
    146. http://www.ebaoepei.com/957195/461533.html
    147. http://www.ebaoepei.com/706295/949699.html
    148. http://www.ebaoepei.com/15673/423495.html
    149. http://www.ebaoepei.com/38270/369218.html
    150. http://www.ebaoepei.com/624828/83872.html
    151. http://www.ebaoepei.com/235344/321166.html
    152. http://www.ebaoepei.com/82462/489949.html
    153. http://www.ebaoepei.com/996556/599283.html
    154. http://www.ebaoepei.com/571131/463663.html
    155. http://www.ebaoepei.com/702134/466571.html
    156. http://www.ebaoepei.com/924839/11727.html
    157. http://www.ebaoepei.com/910986/769325.html
    158. http://www.ebaoepei.com/16345/988255.html
    159. http://www.ebaoepei.com/596445/294139.html
    160. http://www.ebaoepei.com/2243/703614.html
    161. http://www.ebaoepei.com/996651/24085.html
    162. http://www.ebaoepei.com/964718/212540.html
    163. http://www.ebaoepei.com/791190/361594.html
    164. http://www.ebaoepei.com/887575/69302.html
    165. http://www.ebaoepei.com/631546/845690.html
    166. http://www.ebaoepei.com/732680/13890.html
    167. http://www.ebaoepei.com/696834/584301.html
    168. http://www.ebaoepei.com/24199/94821.html
    169. http://www.ebaoepei.com/227819/86641.html
    170. http://www.ebaoepei.com/97956/805976.html
    171. http://www.ebaoepei.com/745883/377577.html
    172. http://www.ebaoepei.com/20655/804393.html
    173. http://www.ebaoepei.com/265630/479485.html
    174. http://www.ebaoepei.com/20257/878661.html
    175. http://www.ebaoepei.com/273444/227460.html
    176. http://www.ebaoepei.com/568574/873429.html
    177. http://www.ebaoepei.com/196995/328367.html
    178. http://www.ebaoepei.com/727349/48710.html
    179. http://www.ebaoepei.com/738682/531698.html
    180. http://www.ebaoepei.com/699387/203337.html
    181. http://www.ebaoepei.com/751666/998748.html
    182. http://www.ebaoepei.com/750694/510549.html
    183. http://www.ebaoepei.com/179932/104304.html
    184. http://www.ebaoepei.com/203469/962357.html
    185. http://www.ebaoepei.com/103113/445678.html
    186. http://www.ebaoepei.com/42510/887798.html
    187. http://www.ebaoepei.com/445356/20517.html
    188. http://www.ebaoepei.com/734261/754244.html
    189. http://www.ebaoepei.com/271248/935169.html
    190. http://www.ebaoepei.com/246355/43243.html
    191. http://www.ebaoepei.com/225912/373895.html
    192. http://www.ebaoepei.com/932459/824347.html
    193. http://www.ebaoepei.com/494892/741813.html
    194. http://www.ebaoepei.com/747307/83367.html
    195. http://www.ebaoepei.com/594315/35842.html
    196. http://www.ebaoepei.com/2471/494405.html
    197. http://www.ebaoepei.com/213768/617140.html
    198. http://www.ebaoepei.com/5637/402185.html
    199. http://www.ebaoepei.com/97653/996263.html
    200. http://www.ebaoepei.com/163784/472350.html
    201. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
     • 福彩开奖
     • 体彩开奖
     • 足彩开奖

     福彩3D 2018268期 星期二 10-02

     • 7
     • 2
     • 8

     双色球 2018115期 星期二 10-02

     • 01
     • 13
     • 19
     • 24
     • 26
     • 29
     • 11
     奖池滚存:1121020227 走势 详情

     七乐彩 2018115期 星期一 10-01

     • 04
     • 07
     • 13
     • 17
     • 18
     • 20
     • 23
     • 15
     更多开奖

     排列5 2018268期 星期二 10-02

     • 1
     • 8
     • 7
     • 7
     • 1

     七星彩 2018115期 星期二 10-02

     • 0
     • 0
     • 5
     • 8
     • 7
     • 2
     • 6
     奖池滚存:40554213 走势 详情

     超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

     • 02
     • 06
     • 13
     • 18
     • 25
     • 01
     • 02
     奖池滚存:6535370887 走势 详情
     更多开奖

     足球竞技

     彩票资讯

     更多

     足球赛事

     查看更多

     场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
     周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
     周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
     周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
     周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
     周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
     周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
     周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
     周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
     周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
     周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

     联赛积分榜

     • 中超
     • 英超
     • 意甲
     • 西甲
     • 德甲
     • 法甲
     排名 球队 积分
     1 上海上港集团 17 4 3 55
     2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
     3 北京中赫国安 13 6 5 45
     4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
     5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
     6 河北华夏幸福 8 8 8 32
     7 北京人和 7 9 8 30
     8 上海绿地申花 8 6 10 30
     9 广州富力 8 5 11 29
     10 长春亚泰 8 5 11 29
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 曼彻斯特城 6 1 0 19
     2 利物浦 6 1 0 19
     3 切尔西 5 2 0 17
     4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
     5 阿森纳 5 0 2 15
     6 沃特福德 4 1 2 13
     7 伯恩茅斯 4 1 2 13
     8 莱斯特城 4 0 3 12
     9 狼队 3 3 1 12
     10 曼彻斯特联 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 尤文图斯 7 0 0 21
     2 那不勒斯 5 0 2 15
     3 佛罗伦萨 4 1 2 13
     4 国际米兰 4 1 2 13
     5 森索罗 4 1 2 13
     6 拉齐奥 4 0 3 12
     7 热那亚 4 0 2 12
     8 桑普多利亚 3 2 2 11
     9 罗马 3 2 2 11
     10 帕尔马1913 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴塞罗那 4 2 1 14
     2 皇家马德里 4 2 1 14
     3 塞维利亚 4 1 2 13
     4 马德里竞技 3 3 1 12
     5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
     6 阿拉维斯 3 2 2 11
     7 西班牙人 3 2 2 11
     8 塞尔塔 2 4 1 10
     9 赫塔菲 2 3 2 9
     10 瓦拉多利德 2 3 2 9
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 多特蒙德 4 2 0 14
     2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
     3 柏林赫塔 4 1 1 13
     4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
     5 云达不莱梅 3 2 1 11
     6 莱比锡红牛 3 2 1 11
     7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
     8 奥格斯堡 2 2 2 8
     9 美因茨 2 2 2 8
     10 纽伦堡 2 2 2 8
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
     2 里尔 5 1 2 16
     3 蒙彼利埃 4 3 1 15
     4 圣埃蒂安 4 3 1 15
     5 里昂 4 2 2 14
     6 马赛 4 1 3 13
     7 图卢兹 3 3 2 12
     8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
     9 波尔多 3 2 3 11
     10 卡昂 2 4 2 10
     查看更多

     栏目介绍


      必赢彩票-韩国5分彩官网-彩29分分时时彩计划-韩国5分彩开奖-必赢彩票官网【2018全网qmcai】,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
      提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
      超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
      超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
      彩票有风险,购注需谨慎。双彩彩票论坛愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

     必赢彩票 彩票2元 三国彩票 时时彩解析大师 双彩彩票论坛 977彩票 万彩和彩票 南方双彩网 大众彩票